125 Mitglieder / 10 online      1653.66 Euro Ausbezahlt

In dieser Topliste sehen Sie eine Auflistung der Mitglieder mit den höchsten ausbezahlten Beträgen.

 

Platz:

Username:

Auszahlungen:

Gesamtbetrag:

 

 

1

ElfeCora

18

122,9002000 Euro

 

 

2

GaPa7679

9

23,7700000 Euro

 

 

3

johann111

5

21,2181000 Euro

 

 

4

Dittmar0903

4

21,1329000 Euro

 

 

5

poebamon

4

20,6711000 Euro

 

 

6

peterweb

3

20,3977000 Euro

 

 

7

eineemail

13

19,9268000 Euro

 

 

8

anpe68

13

19,6708000 Euro

 

 

9

Jeremi

6

19,4088000 Euro

 

 

10

gelimaus

11

18,9005000 Euro

 

 

 

11

bline59

7

18,2024000 Euro

 

 

12

JanaLu

12

18,1134000 Euro

 

 

13

Elster

12

18,0708000 Euro

 

 

14

hacki1969

7

18,0010000 Euro

 

 

15

morgenstern

8

17,6777000 Euro

 

 

16

ich7523

5

17,5708000 Euro

 

 

17

Jenny1485

4

16,8024000 Euro

 

 

18

gitta45

3

15,6899000 Euro

 

 

19

Tati74

9

15,5848000 Euro

 

 

20

lunaelfe

1

15,0000000 Euro

 

 

 

21

4

14,7876000 Euro

 

 

22

odenwald

5

14,7000000 Euro

 

 

23

2

14,5925000 Euro

 

 

24

Kerkermaster

9

14,2584000 Euro

 

 

25

mela1973

1

14,0141000 Euro

 

 

26

Harley1950

3

13,6921000 Euro

 

 

27

krebs77

2

13,5431000 Euro

 

 

28

pruemmelchen

9

13,5295000 Euro

 

 

29

3

13,4262000 Euro

 

 

30

6

13,1763000 Euro

 

 

 

31

cschiffelholz

3

13,0108000 Euro

 

 

32

smokeyreiten

3

12,9521000 Euro

 

 

33

6

12,6797000 Euro

 

 

34

onkele

5

12,6575000 Euro

 

 

35

8

12,3073000 Euro

 

 

36

5

12,1946000 Euro

 

 

37

Uelsen301075

2

11,8650000 Euro

 

 

38

Hausrecht

4

11,6083000 Euro

 

 

39

Matthias1059

4

11,4294000 Euro

 

 

40

toto66

7

11,1935000 Euro

 

 

 

41

Bonsai15

2

11,1644000 Euro

 

 

42

kmuster4

2

11,1008000 Euro

 

 

43

sparekosten

7

11,0435000 Euro

 

 

44

legentonne

4

10,9764000 Euro

 

 

45

5

10,5000000 Euro

 

 

46

REDSONJA23

6

10,2291000 Euro

 

 

47

3

9,7580000 Euro

 

 

48

gdittmar

5

9,6185000 Euro

 

 

49

Reiner41

1

9,3339000 Euro

 

 

50

uschramke

2

9,1857000 Euro