Tante Gabis Mailcafe
    

116 Mitglieder / 11 online      1237.90 Euro Ausbezahlt

In dieser Topliste sehen Sie eine Auflistung der Mitglieder mit den höchsten ausbezahlten Beträgen.

 

Platz:

Username:

Auszahlungen:

Gesamtbetrag:

 

 

1

ElfeCora

13

85,5000000 Euro

 

 

2

johann111

4

16,4949000 Euro

 

 

3

lunaelfe

1

15,0000000 Euro

 

 

4

GaPa7679

6

14,8500000 Euro

 

 

5

eineemail

9

13,7899000 Euro

 

 

6

anpe68

9

13,6482000 Euro

 

 

7

Elster

9

13,5185000 Euro

 

 

8

Jeremi

4

13,1756000 Euro

 

 

9

cschiffelholz

3

13,0108000 Euro

 

 

10

poebamon

2

13,0045000 Euro

 

 

 

11

Dittmar0903

3

12,9835000 Euro

 

 

12

6

12,6797000 Euro

 

 

13

onkele

5

12,6575000 Euro

 

 

14

Jenny1485

3

12,4024000 Euro

 

 

15

angel1607

8

12,3073000 Euro

 

 

16

bline59

4

12,2608000 Euro

 

 

17

Verzinker

5

12,1946000 Euro

 

 

18

Andrea11

8

12,0209000 Euro

 

 

19

alfi1231

1

12,0033000 Euro

 

 

20

gelimaus

7

11,7882000 Euro

 

 

 

21

mausi0876

5

11,3657000 Euro

 

 

22

gitta45

2

10,6155000 Euro

 

 

23

JanaLu

7

10,6127000 Euro

 

 

24

ich7523

3

10,5965000 Euro

 

 

25

Tati74

6

10,5620000 Euro

 

 

26

5

10,5000000 Euro

 

 

27

hacki1969

5

10,3510000 Euro

 

 

28

mandolino

5

10,3401000 Euro

 

 

29

xamam1

6

10,0249000 Euro

 

 

30

3

9,7580000 Euro

 

 

 

31

morgenstern

5

9,2433000 Euro

 

 

32

uschramke

2

9,1857000 Euro

 

 

33

peterweb

2

9,1801000 Euro

 

 

34

ianpuk

3

9,1773000 Euro

 

 

35

schlunkes21

3

8,7315000 Euro

 

 

36

moggele

3

8,5281000 Euro

 

 

37

Taube56

2

8,4010000 Euro

 

 

38

Kerkermaster

5

8,1033000 Euro

 

 

39

candia1810

2

8,0419000 Euro

 

 

40

odenwald

3

8,0200000 Euro

 

 

 

41

smokeyreiten

2

7,7821000 Euro

 

 

42

pruemmelchen

5

7,5295000 Euro

 

 

43

hafffee

2

7,3358000 Euro

 

 

44

lotharreimers

1

7,2441000 Euro

 

 

45

Harley1950

2

7,1921000 Euro

 

 

46

gdittmar

4

7,1084000 Euro

 

 

47

willyland

1

6,7500000 Euro

 

 

48

1

6,6718000 Euro

 

 

49

REDSONJA23

4

6,6000000 Euro

 

 

50

1

6,2521000 Euro